ÖZEL HUKUK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Türkiye’de son zamanlarda üniversite sayısının artması, özel hukuk anabilim dalı alanına giren birçok bilim dalında uzmanlaşma ihtiyacını karşılamaya imkân sağlamıştır.

 

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı ile bu çerçevede öğrencilere özel hukuk alanında elde edilen en yeni bilgileri vermek, inceleme ve araştırma yöntemlerini öğretmek ve uygulama becerisini aşılamak, güncel Özel Hukuk sorunlarını analiz etme, yargılama, yorumlama ve çözüme ulaştırma yeteneğini kazandırmak suretiyle öğrencilerin mesleklerinde uzmanlaşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Özellikle Ulusal ve Uluslararası Ticaret Hukuku ve onunla bağlantılı olmak üzere Ekonomi Hukukunun içeriğini oluşturan Piyasa Ekonomisi Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Banka ve Sigorta Hukuku, Uluslararası Tahkim, Uluslararası Kara - Hava - Deniz Taşıma Hukuku, Tüketicinin

Korunması Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Garanti (Güvence) Hukuku, Güncel Borçlar Hukuku, Ulusal ve Uluslararası Düzlemde Yaygınlaşan Modern Sözleşme Tiplerine ilişkin ilkeler ve Aile Hukukunun güncel bilgileri ile ilgili yenilik ve gelişmeleri izleyebilecek, söz konusu alanlarda edindiği bilgileri ulusal ve uluslararası hukuk alanında uygulayabilecek, karşılaştığı sorunları akılcı ve adalete uygun düşecek bir tarzda ve doğru biçimde çözebilme yeteneğine sahip hukukçuları yetiştirmek programın belli başlı özelliğini oluşturmaktadır. Alanında uzman akademisyenlerin eşliğinde yapılacak bu programla günümüzün Özel Hukuk sorunlarını çözebilecek geniş bir bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi 2011-2012 öğretim yılında lisans seviyesinde hukuk eğitimi verirken, Enstitümüz de sahip olduğu akademik kadrosuyla Özel Hukuk alanında gittikçe artan yüksek lisans düzeyinde eğitim talebinin karşılanmasına katkıda bulunmak istemektedir.

Turgut Özal Üniversitesi’nin, Yüksek Mahkemelerin merkezi olan Ankara’da bulunması, başkentte, Özel Hukuk anabilim dalının Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku alanlarında, gerek özel sektörde hizmet veren avukatlar ve hukuk danışmanlarının gerekse kamu alanında görev yapan hâkim, savcı, avukat, hukuk müşaviri, çeşitli bürokrat ve diğer personelin çalıştıkları alanlarda ihtiyaç duydukları derinlemesine bilgi sahibi olma arzusundan kaynaklanan uzmanlaşma talepleri, akademik çalışmalarını Ankara’da bulunarak hukuksal gelişmeleri yakından takip etmek isteyen akademisyen adaylarına yüksek lisans programı süresince sunulacak müfredatla, pratik ve teorinin nasıl bir etkileşim içerisinde bulunduğunu yakından gözlemleme şansı verecektir.

 

Öğrencilere özel hukuk alanındaki son gelişmeler aktarılarak, muhakeme, sorgulama, inceleme, yorumlama ve analiz yapma yeteneği kazandırılarak, araştırmalar ve yayınlar yapmak suretiyle yerinde ve doğru kararlar verebilen, kararları uygulamaya geçirebilen ve uygulanmasını takip eden bireyler yetiştirilmek istenmekte ve kamu ve özel sektörde ilgili konularda uzman eleman gereksinimini karşılamak hedeflemektedir.

DERS MÜFREDATI

 

Tezli Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı: 21

Alınması gereken zorunlu ders sayısı: 2 Ders (3 Kredi)( Seminer dersinin kredisi sıfırdır)

Alınması gereken seçmeli dersler: 6 Ders (18 Kredi)

 

Program Eğitim Dili Türkçe dir.

Yüksek Lisans Dersleri Turgut Özal Üniversitesi Hasan Tanık Kampüsünde ( Ayvalı mah. Gazze cad. No:7 Etlik- Keçiören 06010 ANKARA ),  yapılmaktadır.

 

 GÜZ DÖNEMİ  DERS PROGRAMI

HUK 501

Borçlar Kanununda Sorumluluk Hukukuna Getirilen Yenilikler

3

Seçmeli

HUK 503

Ekonomi Hukuku

3

Seçmeli

HUK 505

Araştırma Teknikleri

3

Zorunlu

HUK 509

Mali Kuruluşlar Hukuku

3

Seçmeli

HUK 511

Kurumsal Yönetim İlkeleri

3

Seçmeli

HUK 513

Tarfik Hukuku

3

Seçmeli

HUK 523

Haciz Hukuku

3

Seçmeli

HUK 521

Tahkim Hukuku

3

Seçmeli

HUK 508

Seminer

0

Zorunlu

 BAHAR DÖNEMİ  DERS PROGRAMI

HUK 502

Boşanma Hukuku

3

Seçmeli

HUK 504

Rekabet Hukuku

3

Seçmeli

HUK 508

Seminer

3

Seçmeli

HUK 512

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

3

Seçmeli

HUK 514

Fikri Mülkiyet Hukuku

3

Seçmeli

HUK 516

Sözleşme Özgürlüğü ve Yeni Gelişmeler

3

Seçmeli

HUK 518

Tüketicinin Korunması Hukuku

3

Seçmeli

HUK 524

Sözleşme Özgürlüğü ve Yeni Gelişmeler

3

Seçmeli

HUK 519

Borçlunun temerrüdü

3

Seçmeli

HUK 528

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

3

Seçmeli

HUK 520

İspat Hukuku

3

Seçmeli

HUK 532

İpotek Hukuk

3

Seçmeli

HUK 505

Araştırma Teknikleri

3

Zorunlu

 

Ders içerikleri için tıklayınız.

 

BAŞVURULAR

 

Başvuru Şartları

Adayarın; 4 yıllık Hukuk Fakültesi Lisans diplomasına sahip olmaları,

ALES sözel veya Eşit Ağırlıklı puan türünden 55 puan almış olmaları veya uluslararası düzeyde kabul gören eşdeğeri bir sınavdan eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

 

Başvuruların Değerlendirmesi

Öğrencilerin başvuru yaptıkları programa göre ALES sınav notu (%50), yüksek lisans notu (%20), ve Sözlü bilim sınav notunun (%30) ağırlıkları toplamı alınarak elde edilen başarı puanına göre sıralama yapılır, başarı puanı en az 60 olan, kontenjan sayısı kadar aday başarılı ilan edilir. Başarılı olarak ilan edilen sayı kadar aday da yedek olarak duyurulur.

 

Başvuruda İstenen Belgeler

Programa başvuracak adaylar başvuru takvimi süresi içinde Web sayfasından online olarak başvurularını yaptıracaklardır.

- Lisans diploması,

- Lisans not dökümü,

- ALES sonuç belgesi,

- 1 adet fotoğraf,

- Nüfus Cüzdanı,

- Askerlik durum belgesi ( Erkek Adaylar İçin)

 

Ücretler:

Özel Hukuk

Tezli Yüksek Lisans Programı Paket Ücreti

Toplam**

Taksitlendirme

1.Dönem  ***

2.Dönem     ***

10.000 TL

5.000  TL

5.000   TL

Not: Tamamlanamayan her tez dönemi için  ve tekrarlanan her bir ders için 1.200 TL   ilave ücret alınır.

 

  **    Tüm Ücret Üzerinden 12 taksit yapılabilir. ( Peşin Ödemlerde % 5 İndirim Yapılır.)

***    Her dönem kendi içerisinde öğrencinin isteği üzerini 6 taksite kadar taksitlendirilebilir.

Not: Alan dışından başvuran adaylar için intibak programı uygulanır. Bu program dahilinde alınması gereken derslerin üniversitemizde alınması durumunda ilgili derslerin ücreti yukarıda belirtilen ücretlere ilave olarak alınır.

 

Bursluluk

 

Özel Hukuk Burslu Öğrenci Kontenjanı

Tam Burslu

1

PRoje Bursu

1

Araştırma Bursu (BİDEB vb.)

1

Ar-Ge Kurum Bursu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursluluk detaylı bilgi için tıklayınız

 

Yabancı uyruklu Öğrenciler :

Yabancı uyruklu öğrencilerin lisans üstü programlarına başvurmasında aranan özellikler için tıklayınız.

 

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Adresi

sbe@turgutozal.edu.tr

Tel (Santral) :+90(312) 551 50 00

Tel (Enstitü) :+90(312) 551 52 49

Faks             :+90(312) 551 53 06

Ayvalı mah. Gazze cad. No:7 Etlik- Keçiören 06010 ANKARA

 

 

 

 

 

 
 
 
Üniversitemize bağlı diğer sitelere buradan ulaşabilirsiniz.
Sosyal Ağlar